Aanmeldformulier opdrachtnemer Groslijsten HHNK

Gegevens

Vul hieronder de (verplichte) velden in.

Groslijsten

Selecteer een of meerdere groslijsten waarvoor u zich wilt inschrijven.

LET OP: Bij het ingaan van deze groslijst-systematiek stelt het hoogheemraadschap de voorkeurslijst open voor bedrijven die in de afgelopen drie jaar naar tevredenheid van het hoogheemraadschap één of meerdere opdrachten hebben gerealiseerd. Om voor een voorkeurlijst in aanmerking te komen dient een bedrijf/onderneming aan te tonen met één of met meerdere HHNK referenties dat zij aan alle gevraagde kerncompetenties voldoet die worden gesteld in een groslijst. Dit kan niet deels met een HHNK referentie. Er dient uiteraard aangetoond te worden dat alle gevraagde competenties bij HHNK naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

Documenten

Upload hier de vereiste toelatingsdocumenten voor de geselecteerde groslijsten, en vul indien van toepassing de vervaldatum van het document in.

LET OP: Als u meerdere referenties/documenten wilt uploaden dan is het beste om hier een ZIP bestand van te maken of de bestanden samen te voegen tot één (PDF/MS Word) bestand. Het is namelijk niet mogelijk om meerdere documenten tegelijkertijd te uploaden bij aanmelding voor een groslijst. Verder dient u rekening te houden met een maximale bestandsgrootte van 25 MB.